Εγκαταστάτες

Η Projecting & Sounding ART είναι ο επίσημος διανομέας των ηχείων της Amina Technologies στην Ελλάδα, από το 2006, από όπου και εισαγάγαμε πρώτοι το concept των Αόρατων Ηχείων σε οικιακούς & επαγγελματικούς χώρους.

Ηχεία της Amina μπορείτε να βρείτε τόσο σε οικιακές όσο και σε επαγγελματικές εφαρμογές, όπως ξενοδοχεία, καταστήματα, χώρους εστίασης κ.α. Για την εγκατάστασή τους απαιτείται προσεκτική μελέτη από πιστοποιημένους Τεχνικούς, ώστε να εξασφαλιστούν τόσο η μέγιστη απόδοσή τους, όσο και ο χρόνος εγγύησής τους από τον κατασκευαστή.

Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει από τους πιστοποιημένους Τεχνικούς της Projecting & Sounding ART ή από τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας.

Θα είναι χαρά μας να παρέχουμε πληροφορίες για την εύρεση του κατάλληλου συνεργάτη, για κάθε περίπτωση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τις σχετικές πληροφορίες.